Catella
Fondförvaltning »

Vi erbjuder ett brett fondsortiment med både traditionell och absolutinriktad förvaltning med fokus på Norden.

Nyhetsbrev juni 2014 »

* 2013 var ett mellanår för ekonomin - nu tar tillväxten riktig fart * Webb-tv: Nordic Tiger - det bästa av två världar *

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information, kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan för fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport.

Catella kapitalförvaltning

AAA till Magnus Nilsson

Magnus Nilsson har blivit AAA-rated av Citywire för sin riskjusterade avkastning på tre års historik, gäller för perioden 110331 - 140331. Läs mer

Årsberättelse 2013 (textdelen)

Ta del av vår årsberättelse för 2013, textdelen. Läs mer

Årsberättelse 2013 (sifferdelen)

Ta del av vår årsberättelse för 2013, sifferdelen. Läs mer

Den nya fondskatten – årlig schablonintäkt

Från och med inkomståret 2012 ska svenska andelsägare i svenska och utländska fonder ta upp en schabloninkomst på 0,4 procent av värdet vid årets ingång. Denna inkomst ska tas upp som en kompensation för att de svenska fonderna inte längre beskattas i Sverige.Läs mer

Här köper du våra fonder

Du kan köpa våra fonder genom att gå in på respektive fond och välja teckningsanmälan eller vända dig till någon av våra partners. För val och utvärdering av fonder se gärna www.fondkollen.se Läs mer

Ladda ner vår mobilapp

Nu finns Catella Fonders mobilapp på Apple Itunes Store eller Android Market. Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Flera av Sveriges största institutionella investerare prenumererar på Catella Fonders nyhetsbrev. Våra förvaltare skriver regelbundet om marknaden och brevet skickas en gång i månaden.

Rebecca i Team Catella får wildcard i Swedish Open

11 juli 2014

Rebecca Peterson får även i år möjlighet att spela huvudtävlingen i Båstad. Hon visade under sista halvåret förra året att hon är en framtida toppspelare för Sverige och endast en handledsskada stoppade henne i inledningen av 2014 från att redan ha en ranking närmare topp 100.

Webb-tv: Stark börs bakom storbuden

13 juni 2014

I denna upplaga av Rapportfloden diskuteras börsåret 2014, både dåtid och framtid, av Peter Malmqvist, oberoende analytiker, Mikael Hanell, fondförvaltare på Catella och Peter Karlsson, chefsanalytiker på Handelsbanken.

2013 var ett mellanår för ekonomin – nu tar tillväxten riktig fart

11 juni 2014

I Tyskland och Storbritannien sätter tillväxten fart 2014 och 2015. I Usa pekar det mesta åt rätt håll och Kinas tillväxt verkar stabil.

Svenska aktier och rapporter ur Ulf Strömstens perspektiv

11 juni 2014

I en telefonkonferens den 3 juni 2014 diskuterar Mikael Wickbom, försäljningschef med Ulf Strömsten, ansvarig förvaltare Catella Hedge, börsens utveckling och Ulfs syn på hur man skall positionera sig i aktiemarknaden.