Catella
Fondförvaltning »

Vi erbjuder ett brett fondsortiment med både traditionell och absolutinriktad förvaltning med fokus på Norden.

Nyhetsbrev april 2014 »

* Fantastisk start på året * Ska råvarupriserna ner ytterligare innan det vänder?

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information, kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan för fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport.

Catella kapitalförvaltning

AAA till Magnus Nilsson

Magnus Nilsson har blivit AAA-rated av Citywire för sin riskjusterade avkastning på tre års historik, gäller för perioden 110331 - 140331. Läs mer

Årsberättelse 2013 (textdelen)

Ta del av vår årsberättelse för 2013, textdelen. Läs mer

Årsberättelse 2013 (sifferdelen)

Ta del av vår årsberättelse för 2013, sifferdelen. Läs mer

Den nya fondskatten – årlig schablonintäkt

Från och med inkomståret 2012 ska svenska andelsägare i svenska och utländska fonder ta upp en schabloninkomst på 0,4 procent av värdet vid årets ingång. Denna inkomst ska tas upp som en kompensation för att de svenska fonderna inte längre beskattas i Sverige.Läs mer

Här köper du våra fonder

Du kan köpa våra fonder genom att gå in på respektive fond och välja teckningsanmälan eller vända dig till någon av våra partners. För val och utvärdering av fonder se gärna www.fondkollen.se Läs mer

Ladda ner vår mobilapp

Nu finns Catella Fonders mobilapp på Apple Itunes Store eller Android Market. Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Flera av Sveriges största institutionella investerare prenumererar på Catella Fonders nyhetsbrev. Våra förvaltare skriver regelbundet om marknaden och brevet skickas en gång i månaden.

Halvdag på Stockholmsbörsen 17 april

16 april 2014

Torsdagen den 17 april, är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 12.00. Vi önskar alla våra kunder en trevlig Påsk!

Ändring i Catella Balanserads fondbestämmelser.

8 april 2014

Catella Fondförvaltning AB, Fondbolaget, har erhållit Finansinspektionens tillstånd att ändra fondbestämmelserna enligt nedan för fonden Catella Balanserad, Fonden.

Fantastisk start på året

4 april 2014

Första kvartalet 2014 är nu till ända och efter ett mycket starkt 2013 kan man konstatera att den svenska börsen fortsatte upp under kvartalet med cirka 4,8 procent. Sett över de olika börserna i världen så är bilden något mer splittrad där flera börser i emerging markets fortsätter att backa. S&P 500 steg med cirka 1,5 procent och Tyskland visade ett svagt plus.

Ska råvarupriserna ner ytterligare innan det vänder?

4 april 2014

Efter en långvarig trend med fallande råvarupriser drog utvecklingen i Kina vid millennieskiftet på allvar igång efterfrågan igen – åtminstone tillfälligt. Den som hoppas på nya rallyn bör dock tänka sig för. Råvarustrateg Martin Jansson från Handelsbanken ser flera orosmoln på råvaruhimlen under året.